КВАЛИФИКАЦИЯ
Защитен: Изкуствен интелект в университета
By cpocreativity | | 1 Comments |
Няма откъс, защото публикацията е защитена.
Защитен: Обучение: Изкуствен интелект и контекстно обучение – 08. 06. 2024 г.
By cpocreativity | | 5 Comments |
Няма откъс, защото публикацията е защитена.
Изкуствен интелект – връзка между академичните знания и реалността в училище и в детската градина
By cpocreativity | | 0 Comments |
Във века на бързите технологични промени влизането на изкуствения интелект
Теми за вътрешна квалификация 2024 – 2025 г.
By cpocreativity | | 0 Comments |
Предлагаме ви теми, които е актуално да включите във вътрешната
Защитен: Обучение: Изкуствен интелект и контекстно обучение – 20. 04. 2024 г.
By cpocreativity | | 5 Comments |
Няма откъс, защото публикацията е защитена.
Translate »