КВАЛИФИКАЦИЯ
Дистанционно обучение – платформата Тиймс
By cpocreativity | | 0 Comments |
Тиймс е платформата, интегрирана от МОН, за да подкрепи училищата
Професионалното развитие предполага творческо отношение към работата
By cpocreativity | | 0 Comments |
Когато дълго време работим в една област и стигнем до
Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти
By cpocreativity | | 0 Comments |
ЦПО към "Креативност" ЕООД е включен в проекта BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за