АНДРАГОГИЯ
Защитен: Обучение Компетентностен подход 25.11 – 02.12.2022 г.
By cpocreativity | | 0 Comments |
Няма откъс, защото публикацията е защитена.
Защитен: Обучение Компетентностен подход 26.11 – 30.11.2022 г.
By cpocreativity | | 0 Comments |
Няма откъс, защото публикацията е защитена.
Ден на дигиталното обучение – 22. 02. 2022 г.
By cpocreativity | | 0 Comments |
Център за обучение и образование към „Креативност“ ЕООД отбелязва Седмицата
Честит празник, съвременни будители!
By cpocreativity | | 0 Comments |
Честит празник, съвременни будители! Светът не спира да ни изненадва! Да носи новото, да преоткрива пътища и възможности, но все още да помни старото!
Хевтагогията – развиване на умения за учене през целия живот
By cpocreativity | | 0 Comments |
Какво е хевтагогия? Терминът „хевтагогия“ е използван за пръв път
Свободни електронни ресурси за обучението в начален етап на образование
By cpocreativity | | 6 Comments |
В настоящата статия са поместени връзки към различни сайтове, от
Дистанционно обучение – наръчник.
By cpocreativity | | 5 Comments |
Материалът в тази книга е събран от различни източници специално
Translate »