STEM център – обучение
Център за образование и обучение към КРЕАТИВНОСТ ЕООД предлага STEM / STEAM обучения и консултации.

Училището към настоящия момент подготвя за живота децата в традиционната система, която отговаря на ранната индустриална революция, така че, за да променим децата, първо трябва да променим начина им на мислене за пространството, което неминуемо ще доведе до промяна в мисленето, поведението и по-дълбоката им креативност и обвързаност с тенденциите към промени.

След като е на лице Центърът по иновации в училището, е време да ни поканите да ви предложим решенията за работа в STEM  среда.

STEM обучения и консултации - КРЕАТИВНОСТ ЕООД

Център за образование и обучение към КРЕАТИВНОСТ ЕООД e високо специализиран в приложението на STEM и STEAM образователни модели, създаване на благоприятна среда за използване на дигитални уроци и софтуери за решаване на проблеми.

Поддържаме идеята за мобилност на STEM центровете, което само по себе си означава, че в една, две или три стаи може да се провеждат уроци по всички предмети, да се правят междупредметни връзка и да се създават компетентности на базата на проектно базираното обучение и изследователския подход (Inquiry Based Education) с правилните насоки и необходимия софтуер.

КРЕАТИВНОСТ ЕООД - ОБУЧЕНИЯ STEM

Ще ви предложим:

 • персонализирано обучение;
 • онлайн тестове;
 • виртуални класни стаи;
 • виртуални лаборатории по природни науки;
 • игрови модели и умения за работа в лабораторна среда;
 • приложения с изкуствен интелект;
 • времеви модели по история;
 • геотаргетиращи системи по география;
 • работа със zSpace технологии;
 • учебни форми и презентации по български език и литература;
 • използване на изкуствен интелект за автоматична проверка и коригиране на грешки по български език за подготовка за НВО, ДЗИ;
 • транскрибиране на файлове;
 • звукови модели по български език;
 • интерактивни обучения по чужди езици;
 • методи за работа в Maker spaces;
 • арт лаборатории и изкуствен интелект за работа по изобразително изкуство;
 • изкуствен интелект за работа по музика;
 • готови разработени учебни шаблони за STEM образование;
 • оценка на вече създадени материали с изкуствен интелект;
 • дигитална психология;
 • User experience дизайн в обучението.

Голяма част от материалите са разработени на базата на компетентностния подход, SAMR модела и проектно базираното обучение, а педагозите ще има достъп до богата методическа библиотека, която е свързана със разработка и на STEM материали. Ще ви помогнем да се включите в свободни платформи, налични в Европейския съюз за подобряване работата в STEM среда.

Природата на комуникацията е мултимодална, тъй като хората използват непрекъснато набор от невербални средства, за да общуват ефективно. Мултимодалността в образователно-възпитателния процес е интеграция на множество начини за предаване на информация – звук, цвят, текст, изображения и др., като ресурси за създаване по‐комплексно съобщение, с по‐богато значение, отколкото, ако беше представено само чрез едно средство. Тя е особено специфична за Z и Алфа поколенията като средство за ефективно учене.

Извършваме консултации при разработване на STEM проекти и методика за STEM обучения, съобразно стратегията и уникалния облик на училището.

Бъдете креативни!

Потърсете ни ТУК.

Comments are closed!

Translate »