КВАЛИФИКАЦИЯ
Защитен: Обучение за учители – Преподаване с Изкуствен интелект
By cpocreativity | | 0 Comments |
Няма откъс, защото публикацията е защитена.
Принципи и подходи за ефективно преподаване на STEM
By cpocreativity | | 0 Comments |
Има принципи, които винаги трябва да се опитвате да прилагате
Как да внедрите Изкуствения интелект в STEM обучението?
By cpocreativity | | 1 Comments |
STEM образованието е подход, който интегрира различни дисциплини в един
Ден на дигиталното образование 2023 г.
By cpocreativity | | 0 Comments |
Всяка година в последния четвъртък на месец февруари се отбелязва Деня на дигиталното обучение. Тази година ще открием възможностите на изкуствения интелект в образованието.
Как учителите могат да използват изкуствен интелект в училище с примери
By cpocreativity | | 0 Comments |
Изкуственият интелект вече е част от живота ни. Децата го използват. Време е и учителите да му подадат ръка.
Развиване на етичното мислене на учениците в STEM часовете
By cpocreativity | | 0 Comments |
Структурата на макро преподаване на проектно-базирано обучение (PBL) адресира директно тази SEL (социално и емоционално обучение) компетентност, тъй като дава на учениците гласа и избора да упражняват своята автономия и свобода на избор в рамките на проектните им дейности в STEM часовете - нещо изключително важно за поколенията Z и Алфа.
STEM център – обучение
By cpocreativity | | 1 Comments |
Център за образование и обучение към КРЕАТИВНОСТ ЕООД предлага STEM / STEAM обучения и консултации.
Translate »