ОБУЧЕНИЯ
Heutagogy – какво представлява?
By cpocreativity | | 0 Comments |
Heutagogy – подход на учене и преподаване, предназначен за възрастни,
Андрагогията – науката за обучение на възрастните
By cpocreativity | | 0 Comments |
Андрагогията включва принципи, правила и закономерности при обучението на възрастни
„Предприемачество – бъдеще за младите хора“
By cpocreativity | | 0 Comments |
Сдружение с обществено полезна дейност "Национална асоциация за развитие и
Курсове за родители – Как да бъдем родители на съвременното поколение?
By cpocreativity | | 0 Comments |
Какви изпитания поставят поколенията Z и Алфа пред нас? Кои
Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти
By cpocreativity | | 0 Comments |
ЦПО към "Креативност" ЕООД е включен в проекта BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за
УСЛУГИ
By cpocreativity | | 0 Comments |
Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и
Обучения по ключови компетентности
By cpocreativity | | 0 Comments |
ЦПО "КРЕАТИВНОСТ" ЕООД ПРЕДЛАГА ВАУЧЕРНО ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ: