SEL
Развиване на етичното мислене на учениците в STEM часовете
By cpocreativity | | 0 Comments |
Структурата на макро преподаване на проектно-базирано обучение (PBL) адресира директно тази SEL (социално и емоционално обучение) компетентност, тъй като дава на учениците гласа и избора да упражняват своята автономия и свобода на избор в рамките на проектните им дейности в STEM часовете - нещо изключително важно за поколенията Z и Алфа.
Translate »