Бизнес и образование по време на криза

Кризите са нещо дълбоко познато в човешката история. Един от най-ранните символи, използвани за обозначаването на криза е в китайската писменост:

Този йероглиф съдържа два основни елемента – опасност и възможност. Сковани от кризата и стереотипите на мислене, ние не винаги виждаме пътищата, които се откриват пред нас. Един от основните проблеми на образованието се крие в това, че ни подготвя за живота такъв, какъвто е днес, и сковава възможностите ни да излезем извън рамките на наученото. Това естествено се отразява и на бизнеса, който вместо да погледне към новите простори, се сблъсква с хора, които затъват в устави, стереотипи, бюрокрация и губи силата да даде широта на мислите си.

Въпросът е как да променим нещата така, че да покажем на учениците си как да гледат в бъдещето, а на бизнеса – как да открие нови перспективи?

На първо място е добре да се обърнем към предишните кризи, да видим начините на поведение, начините на промяна на съзнанието и да извлечем работещи модели.

За да се справим с предизвикателството, трябва да имаме предвид три посоки:

  1. Да покажем на учениците как да изградят правилна оценка на ситуацията, като използват различни източници, дори и такива, които са взаимоизключващи се, да съберат наличната информация, като я структурират и се опитат да я представят с инфографика или друг визуален модел. Съществуват утвърдени начини на работа, като за това се използва софтуер, който върши чудесно тази работа.
  2. Необходимо е да се направи модел на ситуацията, който включва всички елементи в нея, като този етап прилича на Бизнес модела. Основният елемент е използването на софтуер за симулации, който тестваме при различно натоварване как ще работи.
  3. Третата посока на развитие е свързана с работата с проектен софтуер –  независимо дали ще бъде от широко познатите ни, или по-неизползваем, но винаги да включва идеята, че ученикът ще погледне проблема, решението и пътищата, по които ще се реши.

Така, когато има някаква криза, ние можем да направим проекция как ще се случат нещата, да ги тестваме безопасно със софтуер, да видим възможните кризисни елементи и да действаме по-уверено, когато трябва да приложим съответния модел в реалността.

Проблемът е, че в повечето от фирмите няма достатъчно хора, които да са с тези познания и умения, което силно би затруднило нашата икономика в една кризисна ситуация. Част от фирмите вече се лутат между съмнения и догадки какво би могло да се случи. За учениците, които ще завършат следващата година,  е важно да получат тези знания и да придобият необходимите им умения, за да имат сигурността, че дори излизайки от зоната си на комфорт, в главите им ще стоят възможни решения, ще ги взимат адекватно и ще си позволят лукса да мислят критично и да виждат възможностите пред себе си.

Друг важен момент, който трябва да се отбележи тук, е, че учениците ни трябва да усетят промяната, а и да променят гледната си точка, когато се налага. Да им помогнем да разчупят своето съзнание можем по един прост начин – като ги поставим в коренно различна среда от тази, която познават. Някои страни вече експериментират в тази посока с нещо, което би било интересно – сменят операционната среда, в която работят, с коренно различна – например със свободна креативна среда като Линукс.

Нека не забравяме, че в следващите две години в световен мащаб между 60 и 100 милиона устройства ще бъдат поставени под Линукс. Ако искате да научите повече за това – как може да въведете и в училище, и в бизнеса нов софтуер, сме готови да споделим своя опит като хора, които познават отлично както училищната среда, така и тази в бизнеса.

За целта ви предлагаме обучение на тема: „Бизнес софтуер за образованието“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »