ВАЛИДИРАНЕ НА УМЕНИЯ – КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Новите условия на пазара на труда, възникнали във връзка с кризата с COVID-19, изискват бърза преквалификация и смяна на работните места. Има голяма група от хора, които притежават умения и практика в определена област, но нямат документ, с който да докажат това. Не е нужно и не е адекватно на ситуацията в момента да се  учи дълго време нещо, което се знае. От 2015 година нормативно е регулирана с Наредба № 2 възможността за валидиране на професионалните знания и умения. Макар валидирането у нас все още да не е силно застъпено, то вече набира популярност в страните членки на Европейския съюз.

Изправени пред предизвикателствата за реализация на пазара на труда, кандидатите трябва да разполагат с различните възможности, които да им помогнат бързо и адаптивно да променят ситуацията около себе си. Хората, които са придобили уменията си в неформална среда, натрупали са опит, дори и да не знаят всичко, имат право да валидират знанията си. Възможно е да е необходимо да се отдели кратко време, за да се обърне внимание на липсващи елементи от квалификацията на този, който иска да си валидира уменията, но това става бързо и в съответствие със свободното време на кандидата.

„По своята същност валидирането представлява възможност да се установят и признаят професионални компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене. То може да спомогне за решаването на редица социални и икономически проблеми като осигури кариерни пътища на лицата, които притежават знания и умения, различни от формалното им образование. Но най-ценното достойнство на опцията валидиране е, че в по-кратки срокове кандидатите могат да придобият официално признат документ за професионална квалификация.“ (Източник)

Валидирането е възможно както за признаване на квалификация по част от професия, така и за степен на професионална квалификация. Ако може да сме ви полезни, обърнете се към нас, за да придвижим бързо и безпроблемно легитимирането на знанията и уменията ви, за да сте конкурентоспособни на пазара на труда.

Професии и специалности:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.