Дигиталната детска градина и методът на Мария Монтесори!

Предизвикателството да се съчетаят съвременните технологиите с метода на преподаване на Монтесори беше предмет на двудневно обучение за педагозите от  ДГ № 5 „МЕЧО ПУХ“, от гр. Стара Загора.

На 19 и 20 юни 2021 г.  в гр. Пловдив се проведе обучение на тема „Електронни инструменти за преподаване и общуване в детските градини“ по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.“

Поколението Алфа, възпитаниците на детската градина днес, е предизвикателство да се обучи, а съвместявайки метода на Монтесори с бума на технологиите в 21 век е полет в бъдещето! Педагозите от ДГ № 5 „Мечо Пух“, гр. Стара Загора приеха предизвикателството да намерят начин да обучават и възпитават децата чрез предмети от заобикалящия ги свят, да пазят връзката им с природата и свободата на личността ми, но и да открият подходящите технологии в методите си на работата, за да могат чрез подходящ софтуер и различни дигитални решения да покажат на своите възпитаници, че те са част от света, в който са, без да губят връзката си с естественото. Основната идея на екипа е учителят да остане менторът, който винаги вдъхва доверие – и като специалист, и като човек, и като компетентния технологичен човек на настоящето.

Зaщo нa дeтeтo му e нужнa свoбoдa и дo кaквo мoжe дa дoвeдe тя?

Кaк дa възпитaвaмe, бeз дa нaкaзвaмe и пooщpявaмe?

Кaк дa oбучaвaмe, бeз дa пoпpaвямe гpeшкитe?

Зaщo нямa нуждa oт oцeняване?

Кaк дa възпитaмe у дeтeтo сaмoстoятeлнoст и oтгoвopнoст?

И

Как да съвместим всичко това с технологиите?

Комплексът от умения, необходими за живот в XXI век, непрекъснато се разширява и динамично се променя. Но социалната и емоционалната интелигентност не се постигат само с технологии.

Благодарим на екипа на ДГ № 5 „МЕЧО ПУХ“, гр. Стара Загора за предизвикателството, което отправиха към образователните консултанти на КРЕАТИВНОСТ, за активното участие и за любознателността, за това, че открихме заедно нови пътища за развитие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *