Изкуственият интелект – ваш съюзник при избора на училище за детето ви

Ние не просто ви даваме решения как да използвате изкуствения интелект, ние сами го правим ежедневно. Като родители на седмокласник, който има определени интереси, пред когото стои момент за избор, но нормално за възрастта си, преминава през различни етапи на колебание, смятаме, че сме длъжни да му покажем всички варианти, които стоят пред него. Не е достатъчно "някой да ти каже" колко добро или не е дадено училище - винаги има разнопосочни мнения. Ние сме от родителите, които се стремят да подкрепят децата си, да дават информация, но да не налагат мнение. Децата ни използват изкуствен интелект - знаят как работи, на какво могат да се доверят и докъде да стигнат - те просто имат информация. Е, попитахме детето какво иска и зададохме въпросите!

Към момента огромен процентът от родителите, които се интересуват от приема на детето си в училище, независимо дали в първи, след четвърти, седми, или дванадесети клас, а и в университет използват интернет за проучване на учебното заведение.

Проблемът е, че често ние виждаме моментното състояние на едно училище, а не перспективите му в следващите години, в които ще учи детето. И ако в миналото динамиката на промените беше относително малка, сега, след ковид, войните и повята на изкуствения интелект, става по-сложно как да изберем училище, което да представи перспективи за развитие и адаптивност към променящия се свят.

Възрастовата група на родителите, които избират училището на децата си, е групата, която най-много използва изкуствен интелект (ИИ). Това означава, че родителите все повече ще проверяват училищата с ИИ. Ако тази проверка до момента със стандартните търсачки се извършваше трудно и трябваше да се изчетат десетки или стотици статии и мнения, то в момента нещата са по-опростени. Ако сега аз искам да избера училище за моето дете, мога в рамките на минути с помощта на ИИ да прочета стратегията му за следващите години, да проуча успехите му, да проверя квалификацията на преподавателите – доколко тя отговаря на модерните търсения на моето дете и не на последно място, мога да очертая перспективите пред училището в  средно срочен план – за около 3 години напред - още повече, че аз предварително мога да задам критерии, които са свързани с моето дете, и да видя доколко училища отговаря на моите търсения.

Също така ИИ може са ви отговори на куп въпроси, които стандартните страници и реклами не го правят. Например – качество на технологии, материална база, програми и международни проекти – и всичко за секунди.

Обучението в училище все повече е ориентирано към персонализиране. И родителите, и децата търсят не просто най-популярното училище, а това, което ще отговаря на профила на детето, което увеличава шанса да се подготви за професиите на бъкащото.

Изниква и следващият въпрос – една част от училищата в България все още не са се замислили за електронния си облик, който след появата на ИИ става жизнено важен за оцеляването им.

Ето няколко примера за това – как можете да направите подобни проучвания за вашето училище.

За проучването на статията са използвани резултати от запитвания за реални училища в един регион. Въпреки че информацията е общодостъпна, не смятаме, че е етично да публикуваме анализи на училищата, без тяхно съгласие. По тази причина всички данни за институции са изтрити.

Използвани са независими системи за работа с ИИ.

Запитване: Най подходящи училища в …………… за ученик 7 клас с интереси към …………… и …………… език. Таблица с колони. Име на училището , Силни страни, Слаби страни, Перспективи.

Целта е да се събере обща информация за даден регион.

Име на училищетоСилни страниСлаби страниПерспективи
……………Едно от най-престижните училища за средно образование в ……………, изучаване на …………… със завишена степен на обучение……………Високо класиране на ……………, много известни представители. ……………
……………Една от първите български училища, ……………, изучаване на пет езика със засилено обучение……………Високо класиране на ……………, много постижения в различни отрасли и състезания. ……………
……………Специализирана гимназия по ……………, висок успех по матурите по БЕЛ и математика……………Високо класиране на ……………, подготовка за професии в областта на ……………

Запитване: Нoва таблица за училища само за …………… и ……………

Целта е да се получи конкретна информация за две от вече проучените училища.

 Ето новата таблица, която създадох на базата на резултатите от търсенето:

Име на училищетоСилни страниСлаби страниПерспективи
……………Едно от най-старите и традиционни училища в ……………, изучаване на английски и немски език със завишена степен на обучение, разполага с модерни компютърни кабинети, видеозала, зала за презентации……………Подготвя конкурентоспособни и социално адаптивни личности, владеещи общите основи и закономерности на човешкото познание, с висока езикова култура, задълбочена чуждоезикова и профилирана подготовка и компютърни умения. ……………
……………Едно от най-модерните училища в ……………, изучаване на английски и немски език със завишена степен на обучение, разполага с интерактивни дъски, компютърни кабинети, спортна зала, участие в международни проекти и програми……………Подготвя граждани на Европа и света, способни да се адаптират към бързо променящата се реалност, да развиват своя потенциал и да допринасят за обществото. ……………

Запитване: 5 причини защо да запиша детето си в …………… след 7 клас.

Тук искаме конкретни причини, заради които да изберем това училище.

Ето пет причини защо да запишете детето си в …………… след 7 клас, според резултатите от търсенето:

 • Училището има дълга история и традиции в образованието, основано е през ……………и е носител на името на известния български ……………
 • Училището участва в различни проекти и инициативи, свързани с развитието на дигитални компетенции, иновативни технологии, спорт и култура. Например, училището е част от проекта ……………по програма „ЕРАЗЪМ+“, който цели да подобри качеството на обучението по …………….
 • Училището има собствен физкултурен салон, който е най-големият за …………… и в него се провеждат многобройни спортни прояви. Училището организира и спортни дейности за всички ученици, като например …………… и Спорт за всички.
 • Училището има квалифицирани и мотивирани учители, които преподават по съвременни методи и подходи. Училището обучава педагогическите специалисти по различни теми, свързани с образователната политика и практика.
 • Училището отбелязва различни празници и събития, свързани с българската история и култура, като например ……………, ……………, Деня на ръкописното писмо, ……………. Училището възпитава учениците в духа на патриотизма и толерантността.

Запитване: Прегледай стратегията на училището ……………. Какво да очаквам като развитие в периода 2023-2025

Следващата ни цел е да проучим плановете за развитие на училището в следващите 2-3 години.

Ето какво да очаквате като развитие в периода 2023-2025 г. според резултатите от търсенето:

 • Училището ще продължи да прилага иновативни методи и технологии в обучението, като например ……………, ……………, ко-преподаване……………, обучение по …………….
 • Училището ще участва в нови проекти и инициативи по програма „Еразъм+“ и други национални и международни програми, свързани с развитието на ключови компетентности, спорт и култура.
 • Училището ще поддържа високото си ниво на квалификация на педагогическите специалисти чрез непрекъснато обучение и обмен на добри практики.
 • Училището ще разшири заниманията по интереси за учениците, като например шахмат, ……………, ……………, арт школа, ……………и др..
 • Училището ще отбелязва различни празници и събития, свързани с българската история и култура, като например ……………, ……………, ……………, ……………и др.

Запитване: Какви са перспективите за това училище за периода на обучение на детето ми?

Даваме периода, за който детето ни  ще е в училището, и искаме информация за евентуалните перспективи пред детето.

Ето какви са перспективите за това училище за периода на обучение на детето ви, според резултатите от търсенето:

 • Училището ще продължава да бъде едно от най-добрите и престижни училища в ……………, с дълга история и традиции в образованието.
 • Училището ще развива своята материална база и техническо оборудване, като например собствения ……………, който е …………….
 • Училището ще предоставя разнообразни възможности за професионално ориентиране и развитие на учениците, като например профил Природни науки и професиите …………… и …………….
 • Училището ще поддържа високото си ниво на квалификация на педагогическите специалисти, които преподават по съвременни методи и подходи. Планират иновативни обучения.
 • Училището ще възпитава учениците в духа на патриотизма и толерантността, като организира различни празници и събития, свързани с българската история и култура.

Запитване: Какъв е балът за паралелките след 7 клас?

Ето какъв е балът за паралелките след 7 клас в ……………, според резултатите от търсенето:

 • За профил Природни науки и професиите ……………и …………… балът е…………….
 • За профил …………… балът е …………….
 • За профил …………… балът е …………….

Това са само част от въпросите. Някои допълнителни въпроси, които може да зададете за да определите най-подходящото училище са:

 • Каква е атмосферата и дисциплината в училището?
 • Какви са възможностите за извънкласна дейност и развитие на интересите на детето?
 • Какви са резултатите на учениците от училището на НВО и ДЗИ?
 • Какви са отзивите на други родители и ученици за училището?
 • Каква е комуникацията между учителите, родителите и учениците?
 • Каква е организацията на учебния процес и как се оценява работата на учениците?
 • Как се внедряват новите технологии и какъв достъп имат децата до тях?

ВАЖНО ЗА УЧИЛИЩАТА

Училището трябва да обърне сериозно внимание на облика си в електронна среда. До сега беше достатъчно да имат само някаква интернет страница – сега е необходимо да се научат как информацията да представя достатъчно добре институцията. Родителите все по-малко ще се доверяват на училища, които нямат изграден облик в интернет. Просто не е адекватно децата да работят с изкуствен интелект, а училищата да ги няма в интернет пространството или да са представени по незадоволителен начин и да не се вижда потенциала им на сто процента.

От няколко години екипът ни работи по тема за педагогически специалисти: „Създаване на собствен облик на училището в електронна среда“, чиято цел е точно такава. Дигитализацията в образованието доведе до изискването всяко училище да съхрани своята идентичност и в електронна среда. Програмата ще помогне на преподавателите да открият силните страни от обучението в своята институция, да ги превърнат в работещ модел, да синхронизират общите си дейности. За училищата, които не са изградили собствена визия в електронна среда, програмата представя работещи модели, които се базират на индивидуалния облик на училището.

Не се бавете - потърсете ни ТУК

Знаем какво ви трябва - и като професионалисти, и като родители!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »