Как изкуственият интелект ни помага да бъдем по-добри учители: опитът на СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй
Здравейте, скъпи колеги! В тази статия искаме да ви разкажем за едно невероятно обучение, което проведохме с учителите от СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй на тема “Изкуствен интелект в образованието” на 17 и 18. 02. 2024 г. Изкуственият интелект (ИИ) е способността на компютърните системи да извършват задачи, които обикновено изискват човешки интелект, като например разпознаване на образи, глас или език, вземане на решения, решаване на проблеми и творчество.

ИИ е една от най-бързо развиващите се и променящи в света технологии, която има огромен потенциал за подобряване на качеството и ефективността на образованието. ИИ може да ни помогне да персонализираме ученето, да адаптираме учебните материали, да оценяваме и следим прогреса на учениците, да подкрепяме тяхното мотивиране и включване, да развиваме техните ключови умения и компетенции за 21-ви век, и да създаваме по-интересни и разнообразни учебни дейности.

ИИ може също така да ни освободи от рутинни и административни задачи, за да се посветим повече на това, което е същинското ни послание - да вдъхновяваме, насърчаваме и подпомагаме учениците в тяхното образователно пътешествие.

Искам да изкажа своята искрена благодарност към ръководството и колектива на СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, които ни се довериха и ни дадоха възможност да проведем това обучение. Бяхме много впечатлени от ентусиазма, отвореността и ангажираността на учителите, които участваха в обучението, и от дълбоката и полезна работа, която свършиха. Смятам, че те са пример за професионализъм, развитие и иновация в образованието.

Обучението, което проведохме, беше с продължителност 16 часа, от които 8 присъствени, а материалът беше разделен на модул. Всеки модул се състоеше от теоретична и практическа част, като се използваха различни интерактивни и колаборативни методи на обучение, като например.

Ето и кратко описание на съдържанието на всеки модул:

Модул 1: Основни понятия и видове системи с изкуствен интелект. В този модул учителите се запознаха с историята, дефиницията и приложенията на изкуствения интелект, както и с различните видове системи с изкуствен интелект, като например експертни системи, интелигентни агенти, невронни мрежи, еволюционни алгоритми и др. Учителите се научиха как да разпознават и класифицират системите с изкуствен интелект според техните характеристики и функционалности.

Модул 2: Методи на работа с изкуствен интелект. В този модул учителите се запознаха с основните методи на работа с изкуствен интелект, като например търсене, оптимизация, машинно обучение, обработка на естествен език и др. Учителите се научиха как да използват тези методи за решаване на различни проблеми и задачи, свързани с образованието.

Модул 3: Бъдещето на промптовете. В този модул учителите се запознаха с концепцията за промптове, които са кратки текстове, които задават задача или цел на системата с изкуствен интелект, и които определят стила, тона и формата на желания отговор. Учителите се научиха как да създават и използват промптове за генериране на различни видове текстове, като например уроци, ресурси, тестове, сценарии, училищни документи, творчество и др. Научиха също така как да оценяват и подобряват качеството на генерираните текстове, като използват различни критерии, като например правилност, смисъл, оригиналност, адекватност и др.

Модул 4: Творчество - изображения, музика, песни и др. В този модул учителите се запознаха с различни видове системи с изкуствен интелект, които могат да генерират или модифицират изображения, музика, песни и други видове творчески продукти. Как да използват тези системи за създаване на интересни и разнообразни учебни дейности, които да стимулират творческото мислене, изразяване и въображение на учениците. Учителите се научиха също така как да оценяват и подобряват качеството на генерираните творчески продукти, като използват различни критерии, като например естетика, оригиналност, съответствие, емоция и др.

Заключение

Вярваме, че обучението, което проведохме, беше един много полезен и забавен опит, който позволи ва колегите да се запознат с различни аспекти на изкуствения интелект в образованието и да развият своите компетенции и умения в тази област. Изкуственият интелект ни предоставя много възможности за подобряване на ученето и преподаването, за развиване на творческия потенциал на учениците и за създаване на по-интересни и разнообразни учебни дейности.

Разбира се, изкуственият интелект не е без предизвикателства и рискове и трябва да бъдем внимателни и отговорни, когато го използваме. Но ако сме информирани, подготвени и критични, можем да извлечем максимална полза от тази технология, която може да ни помогне да бъдем по-добри учители.

Искаме да изкажем своята голяма благодарност и възхищение към учителите от СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, които показаха висок професионализъм, мотивация и ангажираност в обучението. Пожелаваме им успех и удоволствие в прилагането на изкуствения интелект в своята образователна практика. Браво, колеги! Вие сте пример за иновация и развитие в образованието.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »