Разликата между традиционното образование и компетентностния подход

С какво базираното на компетентностен подход обучение е различно от традиционното? В настоящата статия се илюстрират ключовите разлики между обучението, фокусирано върху персонализирано овладяване, срещу по-традиционен подход към образованието, по-специално в основни области като училищна култура, методи, темп на учене, инструкции, оценяване и политики за оценяване.

ТРАДИЦИОНЕН ПОДХОДКОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД
УЧИЛИЩНА
КУЛТУРА
В традиционното образование ученето се случва в традиционна класна стая, почти никакво съобразяване с интересите на учениците или учебните нужди.При персонализирано обучение, базирано на компетентности, учениците имат справедлив набор от учебни преживявания в училище, онлайн и в общността. Училищата насърчават чувството за принадлежност, възприемат мисленето за растеж и важността на взаимоотношенията за смислени, подходящи учебни преживявания.
МЕТОДИВ традиционното образование всяка класна стая има един учител, който проектира и предоставя учебна програма с много малка диференциация.При персонализирано обучение, базирано на компетенции, преподавателите работят в сътрудничество с партньори от общността и ученици, за да разработят уникален план за обучение за всеки ученик въз основа на интереси, нужди от обучение и данни в реално време. Индивидуалните учебни пътеки отговарят на интересите на учениците и нуждите от обучение.
СИСТЕМА
ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ
В традиционното образование, оценки в определени часове за оценяване и класифициране на учениците. Една възможност за полагане на обобщена оценка в края на годината.В персонализираното обучение, базирано на компетентности, цялостната система за оценяване е съществена част от системата за обучение. Формиращите оценки ръководят ежедневното обучение. Учениците си партнират с учителите си, за да решат кога и как да покажат това, което са научили, и имат множество шансове да демонстрират майсторство.
ГОТОВНОСТ
ЗА
УНИВЕРСИТЕТ
И
КАРИЕРА
В традиционното образование от учениците се очаква да овладеят стандартите, готови за колеж и кариера.При персонализирано обучение, базирано на компетенции, от ученицине се очаква да овладеят компетенции, съобразени със стандартите, готови за университет и кариера, с ясни, преносими учебни цели.
ТЕМПО НА
УЧЕНЕ
В традиционното образование учениците напредват с темпото на преподавателя, независимо от способностите им или нуждата от допълнително време.При персонализирано обучение, базирано на компетентности, учениците имат достъп до персонализирана подкрепа както в училище, така и извън училище, за да гарантират, че получават това, от което се нуждаят, когато имат нужда от него.
ПРАВИЛА
НА
ОЦЕНЯВАНЕ
В традиционното образование оценките са съобразени с нормите, отразяват стандартите на курса и обикновено се основават на претеглени тримесечия и финален изпит.При персонализирано обучение, базирано на компетентности, оценките отразяват степента на овладяване на компетентностите. Ако учениците не са усвоили даден учебен материал, стават ясни компетенциите, които трябва да бъдат усвоени отново вместо целия манериал.

За повече информация по темата и прилагане на съвремени методи за перосанилизирано обучение, базирано на компетентностен подход, свържете се с нас ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »