НАСЪРЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРИ МЛАДИ ХОРА, ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК

Център за професионално обучение към Креативност ЕООД се фокусира върху механизми за насърчаване на приобщаващото образование на млади хора, които са изложени на риск от преждевременно напускане на образованието си в официален и неформален контекст.

Целта е след като се вземат предвид рисковите фактори и се оценят механизмите за ориентиране в учебните действия при млади хора, които преждевременно прекратяват образованието си, да им се помогне като се намери път, по който да се ориентират в кариерно отношение и да се насърчава образователното и социално включване на младежите, които преждевременно напускат или са изложени на риск от преждевременно напускане на образователни институции.

Заложени са три основни етапа на изследване и подпомагане:

  • Личностен
  • Институционален
  • Образователен

Обучението на основни умения (избрани целенасочено професии) и възможностите за преживяване на работното място (осигурена практика) могат да помогнат на младите хора да преодолеят този труден период на преход от образование към работа. По време на обученията те ще развият набор от качества, умения и нагласи, които ще се изискват от тях от първия момент, в който започнат работа. В света на интернет и бързоразвиващите се онлайн отрасли е необходимо да им се предложи по-голяма палитра от възможности, а не да се ограничават от социума в отрасли, които обществото е наложило, че са подходящи за тях.

Равните права за всички и възможността за избор са неизменна част от политиката на ЦПО към Креативност ЕООД.

Програмата е за всички млади хора – не само за тези, които са изложени на риск от преждевременно напускане на образованието, но и тези, които не са достатъчно добре ориентирани относно своите кариерни стремежи.

Професионалното образование и обучение в ЦПО към Креативност ЕООД може да предложи набор от средства, чрез които да се подпомогнат младите хора в риск:

  • Индивидуален анализ на компетенциите.
  • Изготвяне на специални програми.
  • Дистанционно обучение и семинари.
  • Присъствено и практическо обучение.
  • Съставяне на бизнес план.
  • Ориентиране към професии на бъдещето. 

Практическа ориентация – в зависимост от познанията и/или желанията  се дава право на избор от набор от професии, подбрани за всеки човек поотделно и се проверява къде най-добре може да използват възможностите си.

Фокусираме се върху силните страни на всеки – това дава различна перспектива. Не налагаме мнение – даваме препоръки на базата на факти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »