Обучения – въвеждащи и надграждащи по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г.

Център за образование и обучение към КРЕАТИВНОСТ ЕООД предлага обучение – въвеждащо/надграждащо по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г.

Обучението има за цел участниците в него да придобият знания и умения, необходими за качественото предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, в изпълнение на дейностите  на общините по процедурата „ГРИЖА В ДОМА“.

То ще подкрепи общините по отношение осигуряването на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, включително и в контекста на пандемични ситуации.

"Грижа в дома"

Обучението ще се проведе по специализирана програма, разделена по модули, обхващащи спецификата на предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на целевите групи по процедурата „ГРИЖА В ДОМА".

Обучението ще се проведе в рамките 16 учебни часа, разпределени в два дни.

Обучителите са служители в системата на социалните услуги с доказан дългогодишен професионален опит по тяхното администриране и многократни участия в обучения със социална насоченост по национални и европейски проекти.

За повече информация ни потърсете ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »