Опазването на околната среда – прироритет на поколението Z

Една от основните мисии, които носи със себе си, поколението Z, е свързана с положителното въздействие, което иска да остави след себе си върху света. Изследванията сочат, че поколението поставя пред себе си важни задачи, свързани с опазването на околната среда. Организациите, които вземат предвид приоритетите на поколението, което в момента е на пазара на труда, ще получат съдействие при осъществяване на голяма част от проектите си.

 Поколението Z е наясно, че те и тези след тях ще носят тежестта на последиците от климатичните промени. Предвижда се сушата до 2100 год. да се появява на всеки две до три години. За сравнение – подобни събития до момента се случват на всеки 20 години. Членовете на поколението Z ще са живи , за да изпитат тези негативни ефекти от промяната в климатичните условия. За да избегнат потенциални катастрофи, поколението смята, че е длъжно да положи всички възможни усилия.

Компанията Tesla, която изцяло електрически автомобили, прави проучване, в което поколението Z я обявява за една от най-добрите компании в сравнение с останалите, производители на автомобили. Поколението разглежда алтернативната енергия като начин за смекчаване на изменението на климата и справянето със замърсяването. Другите зелени технологии, които представляват интерес за поколението Z, са слънчевите панели и вятърните турбини. Идеята е да измислят достъпен начин за използването им.

Поколението Z е най-разнообразното поколение в историята на света до този момент. Ето защо не е изненада, че са поели отговорността да се грижат за равновесието в света. Те са най-егалитарното поколение в новата история, което влияе и върху начина, по който мислят за използването на Земята. Когато смятат, че земята се използва несправедливо, те са готови да прибягнат към екологичен активизъм. Членовете на това поколение мислят за начина, по който се използва земята, и не се колебаят да предприемат необходимите мерки.

 Ето защо всички, компании, които намират начин да предотвратят замърсяването, са любими на членовете на Z. Замърсяването не само ускорява изменението на климата, но за всички ни е ясно, че има и редица други негативни последици за обществото. Едно от проучванията, които пряко засяга потомството на поколението Z, е това, в което се установява, че замърсяването ще доведе до увеличаване на преждевременната смърт в световен мащаб до 2050г.

Едно от най-големите предизвикателства, което стои пред поколението Z, е осигуряване на достъпа до чиста питейна вода. Приблизително един на всеки 10 души в света няма достъп до питейна вода, а се очаква този брой да се влоши поради глобалните конфликти и променящия се климат. Тези факти са повод за избухване на войни, с което членовете на поколението са напълно наясно.

Въпросите, свързани с опазването на околната среда, ще предизвикват все по-голяма гласност. Докато милиони декари земя са защитени, съгласно различни държавни и федерални закони, все още се намират хора с власт и влияние, които се опитват да отнемат защитения статус. В отговор еколозите настояват защитените земи да запазят статута си в името на околната среда и благополучието на бъдещите поколения.

На преден план пред поколението стои и въпросът с рециклирането – екологичен проблем, свързан както с опазването на околната среда и намаляването на замърсяването, така и очакванията, свързани с бъдещите производители, които ще имат способността да персонализират продадените им стоки. Тоест поколението вярва, че потребителите ще пренареждат артикулите, които биха могли да бъдат изхвърлени по различен начин през следващите епохи.

Все повече хора отделят от времето си и са дарили пари за каузи, свързани с опазване на околната среда. Все повече хора от настоящото поколение бойкотират компании, които създават екологични проблеми.

Вегетарианството е все по-разпространено, защото настоящото поколение се грижи както за правата на животните, така и за опазването на околната среда. А всеизвестен факт е, че консумацията на по-малко месо може да има значително положително въздействие върху опазването на Земята. Тестването на продукти върху животни и избягването на животински протеини ще са приоритет.

Поколението Z е готово да се включва в каузи, свързани с околната среда и социалната справедливост. Ако организациите и компаниите искат да успеят в бързо променящия се демографски пейзаж, те трябва да сигнализират на членовете на поколението, че са ангажирани с екологични и социални каузи. Неспазването на това условие може да доведе до значителен отрицателен ефект върху информираността на марката и успеха на компанията.

2 thoughts on “Опазването на околната среда – прироритет на поколението Z

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »