ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Живият контакт – учител – ученик – е незаменим, но при дистанционното обучение обучаваният е разделен както от своя преподавател, така и от съучениците си. Ето защо е необходимо традиционните методи на оценяване да отстъпят място на различни техники, характерни за дистанционните форми.

Преподавателите по принцип използват разнообразни средства – формални и неформални. Неформалните помагат на преподавателя, защото оценката е комплексна от знания, умения, език на тялото, реакции и т. н. При дистанционното обучение обаче липсват някои фактори и преподавателите трябва не само да оценяват формално студентите чрез тестове и домашни работи, но и да използват неформални подходи за събиране на информация, за да получат информация за яснотата, ефективността на обучението, изпълнението на задачите и така нататък.

Има три основни метода на оценяване:

Непрекъснато оценяване – при този метод учителите имат непрекъсната обратна връзка. Тук се изисква използването на средства за синхронна комуникация, т.е. необходимо е присъствието на учител и ученик едновременно в учебния процес.

Периодично оценяване – то може да бъде синхронно или асинхронно. Преподавателят решава какъв тип обучение ще използва и в зависимост от това и начина на оценяване. Типичният метод за асинхронно оценяване включва избор на отговор от множество дадени, попълване на поле, кратък отговор, кратко есе и решаване на индивидуална задача за определено време. Асинхронно оценяване може да се осъществи лесно със средствата на дистанционното обучение. Периодичното синхронно оценяване включва устна защита на индивидуални или групови проекти. Малко технологии на дистанционното обучение с Интернет, например телеконференцията, могат да вършат работа за синхронно оценяване. Телеконференцията не е подходяща за някои по-специфични случаи, но тя е достатъчно ефективна за презентация и защита на дадена тема.

Оценяване чрез сертификация – този тип оценяване е равносилен на изпитите, които полагат учениците в края на определени етапи на обучение.

При дистанционното обучение методите на оценяване са следните:

  • тестове – развитието на компютърните технологии осигурява много възможности този тип оценяване да е ефективен, защото може да засечете и времето, за което е направен теста, и колко пъти е поправен отговорът, а и лесно да го проверите ( или поне голяма част от него);
  • разработване на някакъв Web-продукт – от търсенето на информация до създаването на презентация, проект или страница в сайт.
  • конферентна връзка – този тип поставяне на оценка прилича на устното изпитване в училище, при което задавате въпроси и оценявате знанията. Според някои преподаватели е добре да се прави запис на изпитването, а според други е достатъчно присъствието на останалите ученици в платформата по същото време.
  • телеконференция – този метод е интересен с това, че преподавателят има помощник. В него участват три основни страни: група учащи, преподаватели и външен източник (outside source). Терминът “външен източник” се отнася за хората, които може да нямат нищо общо с конкретното учебно заведение, например служителите на някаква фирма или хора от друго учебно заведение. Чрез смяната на ролите на участниците, телеконференцията може да бъде мощно и гъвкаво средство за обучение и оценяване на учащите. Третата страна може да е и ваш колега. В след-конферентната фаза преподавателят заедно с външния източник преминава към оценяване на учащите. Външният източник изказва своите впечатления от нивото на знания на дадения учащ и преподавателят го оценява, опирайки се на своето мнение и на становището на външния източник. Преподавателят взима под внимание всички специфични за обучаемия знания и умения (добри или лоши), за да ги обсъди по-късно с него.

Все още няма установени норми за оценяване при дистанционната форма на обучение, така че учителят може да избира методите си и естествено ще разчита в момента на факта, че познава добре учениците си. Практиката показва, че кой както учи в реална обстановка, така се справя и по време на дистанционната такава. Единствено присъствието на родителя може да допринесе за по-добрия контрол върху детето, а от там и за по-добрите резултати.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »