Принципи и подходи за ефективно преподаване на STEM

Има принципи, които винаги трябва да се опитвате да прилагате в STEM образованието.

За да увеличи ангажираността и постиженията на учениците, STEM обучението в класната стая трябва да отразява какво се случва във вълнуващите области на STEM във и извън класната стая.

Има основни принципи за ефективно преподаване на STEM. Не всеки принцип ще бъде подходящ във всяка ситуация, но всеки ще даде ясни насоки. Много от принципите работят добре заедно, но в различни случаи ще са застъпени необходимите принципи.

ПРИНЦИПКАКВО Е?ЗАЩОЕ ВАЖНО?ПРИМЕРИ
Обучение, базирано на запитванияОбучението, базирано на запитване, е образователен подход, който се фокусира върху разследване и решаване на проблеми.Учениците научават ключови STEM и житейски умения чрез обучение, базирано на запитвания: социално взаимодействие, изследване, аргументация, комфорт при неуспехВградете активното учене в практиките на преподаване чрез базирани на проблеми сценарии, за да насърчите учениците да мислят критично.
Решаване на проблеми от реалния святУчениците се справят с реални проблеми на STEM от индустрията и общността.Демонстрира уместността на STEM; може да повиши мотивацията и интереса на учениците и да подчертае възможностите за кариера.Партнирайте си с местен бизнес и накарайте учениците да работят по проект, който решава реален проблем, за да видите какво ще измислят.
Преподавайте интегрирано STEM обучениеИнтегрираното STEM обучение съчетава предмета на два или повече STEM предмета в съвместно обучение.Поддържа интердисциплинарни STEM умения; може да засили интереса на учениците.Можете да преподавате наука с помощта на инженерен процес (обучение, базирано на дизайн).
Оборудвайте и овластявайте учителитеОборудването и овластяването на учителите означава да им се предоставят правилните ресурси (напр. висококачествени възможности за професионално обучение, съвременна технология) и умения за преподаване на най-добри практики в STEM образование.Учителите имат най-голямо влияние върху постиженията в училище и ангажираността в STEM образованието.Свържете STEM учител с STEM ментор от местен бизнес.
Създайте партньорства между училищата, индустрията и общността.Училища, фирми и други организации създават образователни инициативи в областта на STEM, за да подобрят резултатите на учениците.Запознава учениците с работното място, вдъхва ентусиазъм относно STEM и подобрява и допълва учебната програма.Изберете някои партньори, с които да работите по проблем със STEM. Достигнете до училища, индустрии, музеи, местни съвети и правителство.
Ангажирайте семействатаНасърчавайте родителите и настойниците да бъдат активни в образованието на децата си.Подобрява стремежа, записването, постиженията и вярата във важността на STEM образованието.Поканете родители и семейства на изложбен ден на STEM, за да им покажете всички вълнуващи неща, върху които работят учениците.
Използвайте технологиите като средство за подпомаганеСелективно използване на технологии за подпомагане на висококачествено преподаване и учене.Ускорява обучението на учениците, повишава увереността и способността за използване на технологиите.Накарайте учениците да програмират технология, вместо да им показвате какво прави нещо.
Разграничете различни ниваОбучението е съобразено с нуждите и способностите на отделните ученици.Поддържа всички нужди на учениците, независимо от началната точка.Оценявайте формално и неофициално способностите на учениците, за да могат уроците да бъдат персонализирани.
Свържете STEM образованиео с обучението през 21 векSTEM образованието е целенасочено свързано с развитието на умения от 21-ви век като критично мислене, креативност и сътрудничество.Уменията на 21 век са много ценни за бъдещата кариера на студентите.Насърчавайте работата в екип и здравословния дебат. Оставете учениците да си „играят“ по време на своя STEM предмет.
#STEM
#STEM

При преподаването на STEM в училище могат да се използват различни подходи като изследователски, интегриран или практически. Тези подходи могат да помогнат на учениците да развият умения, които ще им бъдат необходими и в живота извън пределите на училището.

  • При изследователския подход учениците са активни участници в процеса на обучение и сами откриват нови знания и решения на проблеми.
  • При интегрирания подход STEM се прилага във всички учебни предмети, а не само в тези, които са свързани директно с технологиите.
  • При практическия подход учениците имат възможност да приложат знанията си на практика чрез работа в екип и решаване на реални проблеми.

STEM обхваща и 4-те принципа, идентифицирани като ключови в образованието на 21-ви век:

  • творчество;
  • сътрудничество;
  • критично мислене;
  • комуникация.

STEM обучението е интегрирано и се основава на изследователски принципи и силно адаптивна рамка, която да отговаря на различните нужди на учениците. Вграждането на STEM в учебния план е въпрос на подготовка и предварително обучение.

Повече по темата може да прочетете ТУК.

Ако искате да почерпите от опита и получите готови решения на възникнали проблеми, свържете се с нас ТУК.

One thought on “Принципи и подходи за ефективно преподаване на STEM

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »