Професии на бъдещето – предизвикателствата в Строителството

Строителството е един от жизненоважните инфраструктурни отрасли, отговорен за икономическото развитие и за ежедневния комфорт на населението. Индустрията е един от лидерите по отношение на работни места в страната. Междувременно съвременните строителни изисквания водят до значителна трансформация в този отрасъл.
Промените точно в тази област се случват трудно и изискват много време. Независимо от това, тенденциите при съвремените строителни проекти сочат, че започват да се използват усъвършенствани материали, за да се осигури по-висок комфорт, екологична безопасност и ефективност на разходите за работа (например намалена консумация на енергия). Усъвършенстваните материали позволяват нови архитектурни и дизайнерски решения, които преди бяха невъзможни за изпълнение. Например, бетонът от оптични влакна ще направи стаите по-светли; въглеродните влакна ще позволят гъвкави структури; кинетичното стъкло ще контролира нивата на кислород чрез „вдишване“ на въздуха отвън и „издишване“ обратно. Някои традиционни материали като дървото ще се преоткрият и ще се търсят. Все повече и повече големи конструктивни елементи ще бъдат сглобявани предварително във фабриките, за да бъдат сглобени в сграда на строителната площадка.
От друга страна, традиционният труд се заменя с технологии за 3D печат. Бехрох Хошневис, професор в Университета на Южна Калифорния, изобретява метод на слой по слой, който той очаква да позволи „отпечатването“ на цели бетонни сгради. Преносима конструкция, по-висока от къщата, която ще бъде построена, ще може да пресъздаде сграда по определен чертеж за 20 часа. Технологията ще бъде идеална за аварийно строителство, например след природни катастрофи, или за изграждане на жилища на достъпни цени. Лондонският архитектурен офис Foster + Partners работи по проект за лунен дом. Тръбна рамка с надуваем купол ще бъде покрита със специален материал от пяна от робот, оборудван с 3D принтер. Материалът ще се произвежда на място, от лунна почва, смесена с магнезиев оксид.
При стандартното строителство процесите на проектиране, издигане и експлоатация на сгради стават автоматизирани. Новите сгради са конструирани така, че да отговарят на изискванията за енергийна ефективност и интелигентна околна среда. Заедно с технологиите, позволяващи автоматизация на стандартното строителство, ще се развие и пазар за персонализирани домове. Клиентите на персонализирани проекти ще бъдат по-активно включени в процеса на планиране и строителство.
Нарастващата мобилност ще доведе до популярността на лесно преносими къщи. Освен различни оборудвани колесни мобилни къщи, ще се появят къщи от строителни блокове, които могат лесно и бързо да бъдат сглобени от специални елементи. Друга област в строителството е изграждането на градове до ключ, т.е. с всички сгради, комунални услуги и други удобства.
Новите индустриални методи и усъвършенствани материали ще позволят повишаване на производителността на труда и ще направят индустрията по-безопасна.

Ето и някои от професиите на бъдещето, които ще се търсят в отрасъл „Строителство“:

ДИЗАЙНЕР ЗА 3D ПЕЧАТ В СТРОИТЕЛСТВОТО - Проектира структурни модели и избира най-добрите набори от компоненти за отпечатването им; поддържа процеса на домашен печат.

ДИЗАЙНЕР НА ДОСТЪПНА СРЕДА - Специалист в разработването на инфраструктурни решения за деца, възрастни хора и лица с увреждания около имоти (например детски площадки, асансьори за инвалиди, табели за хора с увредено зрение, рампи, пространство за отдих и др.).

BIM MANAGER DESIGNER - Специалист, участващ в целия жизнен цикъл на даден проект. Информационното моделиране на сгради (BIM) е събиране и цялостна обработка на всички архитектурни, конструктивни, технологични, икономически и други данни за сградата, с всички отношения между тях, в дизайн, който третира сградата и всичко свързано с нея като единна обект.

СПЕЦИАЛИСТ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - Професионалист с добри познания за усъвършенствани строителни технологии (напр. Конструкции от съвременни материали, използвани за надграждане на съществуващи сгради и конструкции, използване на усъвършенствани решения за електроснабдяване и водоснабдяване, изпускане на вода и климатизация в офиси, жилищни сгради и др.), популяризирането им в индустрията и прилагането им в конкретни проекти.

АНАЛИЗАТОР НА ОКОЛНАТА СРЕДА В СТРОИТЕЛСТВОТО - Специалист, който проектира строителна площадка по отношение на въздействието върху околната среда, за да съветва компаниите за решения, най-малко вредни за околната среда.

FOREMAN WATCHER - Специалист в строителството, използващ дигитални конструкции. Може да използва системи за разпознаване на изображения, за да оцени напредъка на строителството и да коригира процеса въз основа на анализа на данните.

ИНТЕЛИГЕНТНА ДИЗАЙНЕРСКА КЪЩА - Специалист по проектиране, инсталиране и настройка на интелигентни системи за управление на дома (например уреди, системи за сигурност, системи за електричество и водоснабдяване и др.). Умните домове вече се появяват. Въпреки това работата вероятно няма да стане популярна в следващите седем до десет години.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБНОВЯВАНЕ / ПОДСИЛВАНЕ НА СТАРАТА КОНСТРУКЦИЯ - Определя степента на износване на конструкции и сгради, избира решения (включително използването на усъвършенствани материали) за тяхното обновяване и укрепване. Специалността е особено популярна при реконструкцията на исторически градски центрове.

АРХИТЕКТ НА КЪЩА С НУЛЕВА ЕНЕРГИЯ - Специалист, ангажиран с проектирането на устойчиви сгради, напълно самодостатъчни по отношение на мощността благодарение на технологията за микропроизводство (алтернативни енергийни източници, тригенерация, т.е. използване на три енергийни източника едновременно: електричество, топлина и студ) и използване на енергоспестяващи материали и структури.

Професионални умения и способности:

Системно мислене (способност за дефиниране и работа със сложни системи, включително системно инженерство).

Междуиндустриални комуникационни умения (разбиране на технологиите, процесите и пазарните условия в различни свързани и несвързани сектори).

Възможност за управление на проекти и процеси.

Леко производство, управление на производствения процес, базирано на постоянен фокус върху премахването на всички видове отпадъци, което предполага включване на всеки служител в процеса на бизнес оптимизация, заедно с максимален фокус върху клиента.

Екологично мислене.

Способност за работа при висока несигурност и бързо променящи се условия (бързо вземане на решения, бърза реакция на променящите се условия на работа, способност за разпределение на ресурси и управление на личните разходи за време).

Програмиране на ИТ решения / Управление на сложни автоматизирани системи / Справяне с изкуствения интелект.

Клиентски фокус, способност да се обърне към исканията на клиентите.

Информация:

https://www.asi.ru/navigator/?q=CONSTRUCTION

Център за професионално обучение към КРЕАТИВНОСТ ЕООД:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »