Ресурси за деца-билингви – добри практики и методи на работа

Интегриращата среда не допуска разделение по какъвто и да е признак, защото по този начин се позволява да се разгърне процесът на разбиране и приемане на различността.

Предизвикателството да се обучават деца билингви вече е част от ежедневието на почти всеки педагог.

На преден план се поставя триединството "игра-общуване-език" като психологическа основа на развиващото игрово взаимодействие и поставя пред учителя следните задачи:

  • стимулира се желанието у децата да играят и да общуват;
  • целенасоченост за постигане на желани езикови резултати чрез играта;
  • оценява се комуникативния ефект от играта.

Професор дфн Пенка Ангелова казва в своето помагало "Втори език при децата", че креативните теми се появяват с по-голяма вероятност във времена, които се характеризират с културна хетерогенност. Е, добре дошли в настоящия век!

Предлагаме ви иновативни педагогически практики, добри практики и интересни теории:

Интерактивни методи на обучение в ранна детска възраст при деца билингви - Милена Илиева

Подготовка за ограмотяване на ромските деца на майчин език - Христо Кючуков

Сборник добри практики за обучение на деца-билингви в мултикултурна среда - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Мотивирине за учебна работа на учениците билингви, обучавани в мултикултурна среда - Светла Доврамаджиева

Приобщаване на деца-билингви на възраст 3 - 6 години и подготовка за I клас

Двуезичието като сила (втора част) - "Заедно в час"

Активните методи на обучение при деца билингви - Красимир В. Харизанов, Стоянка Р. Георгиева

Билингвизмът в детска възраст

Всички заедно - деца, учители, родители

Знаете ли, че на света има повече двуезични, отколкото едноезични хора? 66% от децата по земята са отглеждани като билингви – тоест учат се да говорят не един, а два езика като родни. Този процент не е случаен и идва да ни покаже, че да научим децата си да говорят от малки повече от един език може да донесе изненадващи и много продължителни ползи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »