Свободни електронни ресурси за обучението в професионалните училища

Трудно и сложно за организиране на учебния процес е за преподавателите в системата на професионалното образование и обучение. Естествено и ресурсите, които могат да използват в дигитален формат не са много.

Опитали сме се да предложим решения, които макар и да не могат да отговорят на изискванията на образователните стандарти, биха могли в известна степен да помогнат на учителите при организиране на дистанционното обучение или да дадат добри идеи.

Не смятаме, че сме изчерпали многообразието на професиите, които се изучават на територията на страната, но ако искате да потърсим определен материал за вас, пишете ни в коментарите под статията. Ние ще направим всичко, което можем, за да ви помогнем.

MOZAIK education -  електронни ресурси, 3D уроци на най-различни теми от това – как работи комбайнът, през замърсяването на почвата, типовете почви, зърнени култури, двигатели и много други:

https://www.mozaweb.com/bg/Extra-3D_animacii-Kak_raboti_kombajnt-172850

Икономически университет – Варна – библиотека. Електронните ресурси на университета предлагат абонирани електронни бази, каталози, електронни списания и вестници и полезни връзки:

https://ue-varna.bg/bg/p/8263/biblioteka/elektronni-resursi/abonirani-elektronni-bazi

Списанието за облекло и текстил (CTRJ) има за цел да бъде списанието което помага та тези, изучаващи дрехи, текстил и свързани теми в тази област:

https://journals.sagepub.com/home/ctr

Виртуална библиотека на Инженерно-педагогически факултет и Колеж-Сливен -  Виртуалната библиотека осигурява достъп до специализирани информационни портали и подбрани оn-line ресурси (представени в пълен текст): книги, списания, учебници, учебни пособия, справочници и др., обособени в следните рубрики: Автоматика, Автотранспортна техника, Езикознание, Екология, Електроника, Електротехника, Етика, Икономика и право, Инженерна графика, Информатика, Математика, Материалознание, Машиностроене, Механика, Педагогика, Психология, Съпротивление на материалите, Текстил и облекло, Теория на механизмите и машините, Техника, Техническа безопасност, Технология на храните, Топлотехника, Туризъм, Хидравлика.  Периодични издания. Софтуер за разглеждане на документи:

https://sites.google.com/site/elektronniresursi/home

Програми за моделиране на дрехи:

https://soringpcrepair.com/software-for-modeling-clothes/

Онлайн списание за текстил, облекло, кожи и технологии:

https://tok-bg.org/vol3_2018full.pdf

Списание NOBLESSE ОBLIGE е печатно издание на Българска стопанска камара. Списанието се разпространява безплатно сред членовете на Българска стопанска камара в цялата страна, институции и бизнес организации, собственици и топ-мениджъри на водещите български компании и до 150 лидери на мнение в София:

https://www.bia-bg.com/magazine/

MyCompetence е единствената национална информационна система в областта управление на човешките ресурси в България, която предоставя компетентностни стандарти на над 500 длъжности  в 25 икономически сектора, практически e-инструменти за оценка на компетенции, анализ и оценка на длъжности, академия с е-обучения за развитие на компетенции, както и електронна среда за автоматизирана онлайн обработка на информация:

https://mycompetence.bg/

Електронни ресурси в аграрен университет Пловдив:

https://www.au-plovdiv.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8

Регионален Исторически музей Стара Загора:

https://www.rimstz.eu/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8

Сайт – Български фермер:

https://www.bgfermer.bg/

Селскостопанска академия – списания: „Икономика и управление на селското стопанство“, „Почвознание“, „Агрохимия и екология“, „Bulgarian Journal of Agricultural Science“, „Животновъдни науки“, „Растениевъдни науки“ :

https://www.agriacad.bg/bg/magazines

Агро Пловдив е електронен вестник за регионална и национална икономика, който поставя специален акцент върху земеделието:

http://agroplovdiv.bg/

Светът на мебелите:

https://www.furnitureexpo.bg/index.php/bg/news

Интериорен дизайнер:

https://veroniquevecco.com/

Мебелна и дървообработваща промишленост – онлайн издания:

http://www.mebeli.info/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

БЕЗПЛАТЕН 2D СОФТУЕР ЗА ЧЕРТАНЕ:

МоноГРАФ. Програма за чертане:

http://hib.multimedia.bg/monograf/

Sweet Home 3D е свободно и безплатно приложение за вътрешен дизайн. С негова помощ ще можете да разположите мебелите в двуизмерен план и да получите 3D изображение на желаното място:

http://www.sweethome3d.com/bg/userGuide.jsp

Безплатни мобилни приложения за архитекти  с кратко обяснение за всяко:

https://1kam1.com/naj-dobrite-mobilni-prilozheniya-za-arhitekti-prez-2018-g/

Онлайн списание Технологичен дом:

https://www.yumpu.com/xx/document/view/5130023/-pdf-

Строителен наръчник в таблици:

Агро вестник:

https://agrovestnik.com/

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ:

http://uft-plovdiv.bg/OLd_Site/?act=show_page&id=9

Електронни ресурси по различни учебни предмети:

https://bg.khanacademy.org/

Химикотехнологичен и металургичен университет:

https://uctm.edu/bg/case-study/e-learning#

Информационен център за растителна биотехнология:

https://plantbiotech.bg/bg/

Университет по архитектура, строителство и геодезия, Геодезически факултет:

https://www.uacg.bg/?p=168&l=1&f=5&dp=51

Обща геодезия – учебник онлайн:

https://books.google.bg/books?id=gVAgDAAAQBAJ&pg=PT313&lpg=PT313&dq=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F&source=bl&ots=G2LC09M2V9&sig=ACfU3U2PHcimuUcm0j6yoYU1mRcHnLIYsw&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwiG17jcps_oAhXvxMQBHQz3AgsQ6AEwBnoECAwQKg#v=onepage&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F&f=false

One thought on “Свободни електронни ресурси за обучението в професионалните училища

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »