АКТУАЛНИ ТЕМИ ЗА ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ
В настоящата статия ви предлагаме актуални обучения, които може да включите в плана си за задължителните 16 часа вътрешноинституционална квалификация или да посетите като по-разширени обучителни курсове.

В настоящата статия ви предлагаме актуални обучения, които може да включите в плана си за задължителните 16 часа вътрешноинституционална квалификация или да посетите като по-разширени обучителни курсове. В зависимост от нуждите на обучаемите се предлагат програми с различно времетраене (от 2 да 8 учебни часа) и съответно адаптирано съдържание.

ЧАСТ ПЪРВА:

ОБУЧЕНИЯ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Как да подготвиш открит урок с ИИ? Как да го проведеш и оцениш?

В темата се вклѝчват начините на подготовка, провеждане и оценяване на урока, като се използва ИИ за всеки един етап.

 • Открит урок с изкуствен интелект включва следните елементи:
  • План на урока: тема, цели, задачи, методи, материали, ход на урока
  • Приложения с изкуствен интелект: име, функции, възможности, начин на работа, предимства и ограничения
  • Дейности с учениците: въпроси, задачи, продукти, оценка
  • Анализ на урока: критерии, резултати, обратна връзка

Как да създаваш учебни материали с ИИ?

 • Създаването на учебни материали с изкуствен интелект (ИИ) е процес, при който учителят използва различни приложения с ИИ, за да подготви, представи и оцени учебната информация по атрактивен и ефективен начин.
 • Приложенията с ИИ могат да помогнат на учителя да намери и анализира релевантни източници, да създаде интерактивни задачи и игри, да генерира визуални материали като видео, аудио, инфографики и др., да провери и подобри качеството на учебните материали.
 • Създаването на учебни материали с ИИ може да стимулира творчеството и мотивацията на учителя, да развие компетентностите на учениците, да подкрепи индивидуалния и диференциран подход, да обогати и разнообрази учебния процес.

Как да създаваш тестове с помощта на изкуствен интелект?

 • Създаването на тестове с помощта на изкуствен интелект (ИИ) е процес, при който учителят използва различни приложения с ИИ, за да генерира въпроси и отговори по дадена тема, материал или текст.
 • Приложенията с ИИ могат да помогнат на учителя да спести време и усилия, да повиши качеството и разнообразието на тестовете, да адаптира тестовете според нивото и интересите на учениците, да получи обратна връзка и анализ на резултатите.
 • Създаването на тестове с помощта на ИИ може да подобри обучението и оценяването, да развие компетентностите на учениците, да подкрепи индивидуалния и диференциран подход, да обогати и разнообрази учебния процес.

Създаване на илюстрации и презентации с ИИ

 • Създаването на илюстрации и презентации с изкуствен интелект (ИИ) е процес, при който учителят използва различни приложения с ИИ, за да генерира визуални материали, които да подкрепят и обогатят учебната информация.
 • Приложенията с ИИ могат да помогнат на учителя да намери и адаптира подходящи изображения, видео, аудио, инфографики и др., които да привлекат вниманието на учениците, да илюстрират сложни концепции, да стимулират творчество и интерактивност.
 • Създаването на илюстрации и презентации с ИИ може да повиши качеството и ефективността на обучението, да развие компетентностите на учениците, да подкрепи индивидуалния и диференциран подход, да разнообрази и обнови учебния процес.

Как да създадем успешна комуникация с родителите с помощта на ИИ?

 • Създаването на успешна комуникация с родителите с изкуствен интелект (ИИ) е процес, при който учителят използва различни приложения с ИИ, за да подобри общуването и взаимодействието с родителите, да им предостави актуална и полезна информация за обучението на техните деца, да ги включи в учебния процес.
 • Приложенията с ИИ могат да помогнат на учителя да изпраща автоматизирани съобщения и уведомления, да създава анкети и обратна връзка, да организира онлайн срещи и консултации, да предлага ресурси и съвети за подкрепа на домашното обучение.
 • Създаването на успешна комуникация с родителите с ИИ може да повиши доверието и задоволството на родителите, да подобри отношенията между семейство и училище, да стимулира активното участие на родителите, да подкрепи развитието и постиженията на децата.

Как да разговаряме с документи, правилници и наредби с помощта на изкуствен интелект?

 • Разговарянето с документи, правилници и наредби с помощта на изкуствен интелект (ИИ) е процес, при който учителят използва различни приложения с ИИ, за да търси, анализира и извлече информация от тези източници по бърз и лесен начин.
 • Приложенията с ИИ могат да помогнат на учителя да разбере съдържанието и смисъла на документите, правилниците и наредбите, да намери отговори на своите въпроси, свързани с тях, да генерира резюмета и обобщения, да провери законосъобразността и актуалността на информацията.
 • Разговарянето с документи, правилници и наредби с помощта на ИИ може да подобри компетентността и продуктивността на учителя, да повиши качеството и ефективността на обучението, да подкрепи индивидуалния и диференциран подход, да обогати и разнообрази учебния процес.

Този дял от теми е добевн, поради десетките запитвания за теми с вътрешна квалификация с ИИ. Моля, ако имате въпроси, пишете ни в коментарите.

ЧАСТ ВТОРА:

ОБУЧЕНИЯ СЪС СПЕЦИФИЧЕН СОФТУЕР И ОНЛАЙН БАЗИРАНИ ПЛАТФОРМИ

Софтуер за решаване на проблеми

Използване на най-разпространените приложения с изкуствен интелект в образованието. Изисква се мобилен телефон.

Инфографики, мини справочници и мини атласи в обучението

Представяме ви почти 30-годишния ни опит в създаването на мини справочници, мини атласи и над 10-годишния ни опит в инфографиките. Обучението е подходящо и за студенти с иновативни подходи.

Работа с учебни комикси, дигитални книги и стори бордове

Класическите методи на педагогиката и психологията през погледа на дигиталната революция.

Вайръл учебно съдържание

Как да използваме опита на социалните мрежи за създаване на учебно съдържание.

Инфостилистика и дизайн на емоции при създаване на персонализирано учебно съдържание

Учебните материали за учениците са едни и същи, но не всички учат по един и същи начин. Софтуерни решения за това - как може да пригодим учебното съдържание за всеки.

Организиране на онлайн общности и онлайн събития с учебна цел

Общностите ни правят по-близки, събитията ни помагат да общуваме и да обменяме опит. Организирането им онлайн има определени специфики.

Още теми за вътрешна кварификация вижте ТУК

За повече информация ни потърсете ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »