16.01.2020
Андрагогията – науката за обучение на възрастните
By cpocreativity | | 0 Comments |
Андрагогията включва принципи, правила и закономерности при обучението на възрастни
„Предприемачество – бъдеще за младите хора“
By cpocreativity | | 0 Comments |
Сдружение с обществено полезна дейност "Национална асоциация за развитие и