ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ
Образователни тенденции за учителите – как и къде ще работи учителят на бъдещето?
By cpocreativity | | 0 Comments |
В бъдеще човечеството ще се конкурира с изкуствения интелект . Учителите не са
Хевтагогията – развиване на умения за учене през целия живот
By cpocreativity | | 0 Comments |
Какво е хевтагогия? Терминът „хевтагогия“ е използван за пръв път
Професионалното образование и обучение – ключов фактор при възстановяване от COVID-19 кризата
By cpocreativity | | 0 Comments |
Кризата с COVID-19 създаде безпрецедентно глобално сътресение, създавайки предизвикателства и
Професионално образование и обучение в Европа
By cpocreativity | | 0 Comments |
Тази база данни е основният източник на информация за системите
Кариерно ориентиране в училище
By cpocreativity | | 0 Comments |
Българската държавна образователна система изпитва отчаяна нужда от кариерно ориентиране
Обучение по професия „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване”
By cpocreativity | | 0 Comments |
Център за професионално обучение към „КРЕАТИВНОСТ“ ЕООД организира курс по
Обучението на възрастни – какво трябва да се знае?
By cpocreativity | | 0 Comments |
Често приемаме за даденост, че хората знаят как да учат.
Педагогиката срещу андрагогията
By cpocreativity | | 0 Comments |
Обучението за възрастни – андрагогията – е огромна област от