Дигитална компетентност за учители. Как да проверим и да подобрим дигиталната си компетентност?
#digitalcompetence

Дигиталната компетентност е способността да използвате цифрови технологии за различни цели като комуникация, информация, създаване на съдържание, решаване на проблеми и сигурност.

Европейската комисия публикува Рамка за дигитална компетентност 2.0 през 2017 година и Рамка за дигитална компетентност за граждани 2.1 през 2018 година, които определят пет основни области и осем нива на владеене на дигиталната компетентност.

Дигиталната компетентност е важна за учителите във всички етапи на образование, тъй като им помага да подготвят учениците си за бъдещия пазар на труда и да интегрират цифровите технологии в учебния процес.

В България има различни инициативи и програми за повишаване на дигиталната компетентност както на учители, така и на ученици. Например Национална програма „Дигитална България 2025“ има за цел модернизацията и разширяването на прилагането на интелигентни ИТ решения в образованието. (digital-skills-jobs.europa.eu).

За да подобрят своята дигитална компетентност, учителите използват различни онлайн платформи и инструменти или курсове и обучения.

Има няколко начина да проверите нивото си на дигитална компетентност.

Един от тях е да използвате онлайн инструмент за самооценка, като например този, който е създаден от Европейската комисия и Фондацията за наука и технологии в Португалия. Този инструмент ви предоставя възможност да оцените своите цифрови умения по шест области на компетентност, свързани с обучението и преподаването. Въпросите са специфични за учители и образователни експерти и варират от типа на цифровите инструменти, които използвате и честотата на употреба им, до цифровите учебни умения и участието в обучения и уебинари, свързани с повишаване на квалификацията. Инструментът за самооценка е съобразен с Рамката за дигитална компетентност (DigComp 2.0) на Европейската комисия, която оценява вашите умения спрямо области на компетентност като създаване на съдържание или безопасност.

DigComp 2.0 и DigComp 2.1 са две версии на Рамката за дигитална компетентност за граждани, публикувани от Европейската комисия (joint-research-centre.ec.europa.eu). Основната разлика между тях е, че DigComp 2.1 представя осем нива на владеене на дигиталната компетентност и примери за употреба в областта на обучението и заетостта, докато DigComp 2.0 има само три нива на владеене3. Целта на DigComp 2.1 е да подкрепи заинтересованите страни с по-нататъшното прилагане на Рамката (digital-skills-jobs.europa.eu).

Осемте нива на владеене са определени чрез резултати от обучението (използвайки глаголи за действие) и са вдъхновени от структурата и речника на Европейската рамка за квалификации (ЕРК). Всяко описание на ниво съдържа знания, умения и нагласи и представлява стъпка напред в придобиването на компетентност от гражданите според когнитивното предизвикателство, сложността на задачите, които могат да изпълнят, и автономията им при изпълнение на задачата.

digital competence

Друг начин е да използвате Europass , който е платформа за подкрепа на мобилността и развитието на кариерата в Европа (europa.eu). Europass включва онлайн тест за дигитални умения, който ви задава редица въпроси, базирани на Рамката за дигитална компетентност. Когато завършите теста, ще получите подробен доклад с описание на вашето средно ниво.

Europass е платформа за подкрепа на мобилността и развитието на кариерата в Европа. Можете да използвате Europass за следните цели:

  • Създаване на CV или много CV-та с няколко кликвания от вашия Europass профил или от нулата. Europass CV е един от най-известните формати за CV в Европа. Той е лесен за употреба и познат на работодателите и образователните институции.
  • Създаване на мотивационно писмо , което да се откроява и да следва стандартната структура.
  • Тестване на вашето ниво на дигитални умения с онлайн тест, който ви задава редица въпроси, базирани на Рамката за дигитална компетентност. Когато завършите теста, ще получите подробен доклад с описание на вашето средно ниво.
  • Споделяне на вашия Europass профил цифрово с всеки човек или организация, който изберете чрез уникален линк и да решите за колко време този линк трябва да бъде валиден.
  • Виждане как работят Европейските цифрови сертификати за обучение в Europass.

Има много приложения, които могат да ви помогнат да повишите нивото си на дигитална компетентност в училище. Учителите вече отдавна използват приложения като:

Scratch е онлайн платформа за програмиране, разработена от MIT2. Тя позволява на учениците да създават интерактивни игри, анимации и истории с помощта на блоков код. Учителите могат да използват Scratch за интегриране на програмирането в различни предмети и за развиване на критично мислене, креативност и сътрудничество при учениците.

Kahoot! е онлайн платформа за обучение чрез игра , която позволява на учителите да създават забавни тестове и анкети за проверка на знанията и възприятията на учениците. Учениците могат да отговарят на въпросите чрез своите мобилни устройства или компютри и да получават обратна връзка в реално време. Kahoot! може да се използва за различни цели, като например активизация, повторение или оценка.

Microsoft Teams е платформа за комуникация и сътрудничество, която се използва в образованието. Учителите изнасят уроци на живо онлайн, показват презентации и споделят екрана на своя компютър, а учениците виждат през техните устройства. Това е полезно за дистанционно обучение, когато учениците не могат да бъдат в класната стая. Microsoft Teams е част от Microsoft 365, който включва и други приложения като Word, Excel и PowerPoin - необходими за учебния процес.

Coggle е инструмент за създаване на ментални карти, който помага за разбиране на мисленето на учениците. Той позволява на учителите и учениците да организират и представят информация по визуален начин, като използват различни цветове, иконки и изображения. Учителите могат да използват Coggle за планиране на уроци, обобщаване на материала или разработване на проекти.

Ето още няколко примера:

Applied Digital Skills е безплатна платформа за обучение на практически цифрови умения, създадена от Google. Тя предлага видео уроци по различни теми, като например изследване на данни, създаване на презентации, организация на проекти и други. Уроците са подходящи за ученици и учители от всички възрастови групи и нива.

OpenBoard е интерактивна бяла дъска с множество инструменти за работа и универсална за работа, преведена на български език. Чрез програмата се пише върху интерактивната повърхност, показват се изображения, видео, чертожна линия и транспортир, QR код, има вградена библиотека и много др.

digital competence

Потърсете своя дигитален инструмент ТУК

Ако желаете да подобрите дигиталната си компетентност – свържете се с нас ТУК.

Още по темата може да прочетете в статията ни Дигитална компетентност

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »