S.W.O.T анализ на училище

Училището е система с определена структура. Тази йерархична система включва определна визия, мисия, стратегия, част от годишен план и цели, които се поставят в началото на времеви цикъл, проверява се входно ниво, минава се през междинно ниво, за да се достигне до изходно ниво с резултати от учебната година. Училището е част от социалната система и се влияе от външни и вътрешни фактори.

Примерен S.W.O.T анализ на училище:

СИЛНИ СТРАНИ
Осигурява свободен, неограничен и равен достъп до информацията.
Източник на знания, творчество и непрекъснато образование.
Място за квалификация и преквалификация.
Уникално средище за съхраняване на българската идентичност и активен проводник на историята и културата.
Инструмент за активно участие на гражданите в обществения живот.
Информационна опора на икономиката и бизнеса.
Високи стандарти на предлаганото професионално образование.
Вижда се цялостния облик на училището, като дава оценка за работата на училището и на всички звена и на взаимодействието между тях.
Проличава управленската култура на ръководството и възможностите на организацията.
Показва най-важното резултатите и връзката с целта.
Връзка между управленските функции: планиране организиране координиране мотивиране контрол.
Етапна оценка на стратегията на училището.
СЛАБИ СТРАНИ
Лоша държавна политика в областта на образователното дело.
Слаба нормативна база.
Отсъствие на консенсус между министерство , училища и общност.
С ограниченото финансиране загубва мястото си на един от основните комуникационни канали в обществото.
Невъзможност да се поддържат всички необходими сгради за функциониране на училищата.
Липса на комуникация между различните субекти и неангажираността им с проблематиката.
Хаотично въвеждане на новите информационни технологии.
Не се рекламира достатъчно и не налагат агресивно новостите в българското образование.
Ако няма добри резултати, моделът на управление не е ефективен и ръководството понася критики.
Отчитат се не само позитивите, но и негативите.
Очаквана съпротива от нежелаещите да участват в промяната.
Говори се не само на педагогически, но и на управленски език, което изисква и специални познания по мениджмънт.
ВЪЗМОЖНОСТИ
Училищата предоставят най-пълно разкрити информационни източници.
Те са информационни центрове за общинска, социална и др. видове информация.
Културни средища за своята общност.
Предлагат и осигуряват достъп до информация.
В своята дейност училищата разчитат на: млади хора, желаещи да се реализират; на вече изградени структури- възможни партньорства с различни организации за съвместни дейности и подпомагане.
Изява на най-доброто, на тенденциите и перспективите.
Добри думи за стойностните хора.
Става ясно кое е възможно и кое е невъзможно.
Дава предимство за изява на учители като мениджъри.
ЗАПЛАХИ
Слаба национална стратегия за развитието на училищата, отчитаща всички фактори, които влияят върху културната политика на страната.
Непълна координация и дефиниране на ролята на училищата в партньорствата им с институциите и неправителствения сектор.
Недобре изявена основна роля на училищата при изграждане на съвременната информационна култура.
Слаба маркетингова стратегия.
Недостатъчно планиране и бюджетиране.
Пренасочване на държавни и/или общински постъпления към други положения.
Малко предоставени средства от благотворителни финансирания.
Незадоволителна обученост на учителските кадри при кандидатстване в проекти и програми, което води до недостатъчна степен на усвояване на средствата по различни програми и проекти.
Силно ограничени собствени приходи.
Може да се превърне в място за решаване на междуличностни проблеми и конфликти.

Източник на таблицата: http://www.referati.org/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »