ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) – ресурси в помощ на учителя
By cpocreativity | | 0 Comments |
Статията има за цел да помогне на учителите в преподаването
Онлайн обучение – Създаване на учебно съдържание с изкуствен интелект
By cpocreativity | | 2 Comments |
Благодарим на всички учители, които ни потърсиха през последните седмици
Генериране на визуални СТЕМ центрове с изкуствен интелект
By cpocreativity | | 0 Comments |
Генерирайте изображение на собствения си СТЕМ център за секунди.
Ден на дигиталното обучение – 22. 02. 2022 г. – Нова сесия
By cpocreativity | | 2 Comments |
Център за обучение и образование към „Креативност“ ЕООД отбелязва Седмицата
08 февруари – Ден на безопасния интернет
By cpocreativity | | 2 Comments |
На днешния ден се отбелязва международния ден на безопасния интернет.
Свободни приложения за оценяване работата на обучаемите
By cpocreativity | | 1 Comments |
Преди да ви представим избраните предложения, може би ще е
Как учебният дизайн е част от дизайна на учебния опит
By cpocreativity | | 0 Comments |
Създаването на учебен опит е начин да се помогне на
ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
By cpocreativity | | 0 Comments |
Предлагаме ви онлайн обучения, чрез които да подобрите уменията си
Translate »