Изкуствен интелект в СУ „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив

Изкуственият интелект съществува отдавна - гръцките митове съдържат истории за механични хора, създадени да имитират собственото ни поведение. Много ранните европейски компютри са били замислени като „логически машини“ и чрез възпроизвеждане на възможности като основна аритметика и памет, инженерите виждат своята работа, основно, в опит да създадат механични мозъци.

С напредването на технологиите и, което е важно, разбирането ни за това как работят умовете ни, нашата концепция за същността на изкуствения интелект се промени. Вместо все по-сложни изчисления, работата в областта на изкуствения интелект се концентрира върху имитиране на човешките процеси на вземане на решения и изпълнение на задачи по все по-човешки начини.

Екип от преподавателите на СУ „Свети Патриарх Евтимий“ в Пловдив премина обучение на тема „Ученикът в центъра на електронното обучение. Как да преподаваме с помощта на софтуер за личностно и кариерно усъвършенстване и изкуствен интелект?“  От софтуера за личностно развитие, през електронните потоци, персоналните електронни асистенти и добавената реалност до войната между ботове. Бъдещето е страшно, когато е непознато. Педагогическите специалисти от Патриарха в Пловдив заедно с директора г-жа Валентина Стоенчева прекрачиха прага на нов свят и са стъпки напред в своето професионално развитие.

Концепцията за това, което определя изкуствения интелект, се е променила с течение на времето, но в основата винаги е стояла идеята за изграждане на машини, способни да мислят като хората.

В края на краищата човешките същества се оказаха уникално способни да интерпретират света около нас и да използват информацията, която събираме, за да постигнат промяна.

man in white t-shirt sitting on chair

Изкуственият интелект може да се разглежда като симулираща способност за абстрактна, творческа, дедуктивна мисъл - и по-специално способността да се учи - използвайки цифровата, двоична логика на компютрите. Никой по-добре няма да разбере това от един учител, решил да се развива в професията си. Така, както изчезнаха дневниците и бележниците, така неусетно ще навлезе технология, която ще замести голяма част от текущата работа на преподавателя, което ще открие възможности за творчество и работа в света на 21 век.

Учениците на СУ „Свети Патриарх Евтимий“ в Пловдив през новата учебна година ще се срещнат с изкуствения интелект и ще разберат, че той влияе върху целия ни живот, променя дори и образованието. Как мислите, дали ще е доволен ученикът от поколението Z да влезе в класната стая на своето време и да погледне в бъдещето? Естествено, като за всяко нещо, важен е балансът, затова връзката между изкуствения интелект и учител и ученик е изключително важна за правилното развитие на детето. Педагозите от Патриарха вече знаят как да взаимодействат с изкуствения интелект по възможно най-правилния начин. Професията учител ще промени своето значение в бъдеще, първите, които го осъзнаят, ще се възползват от позитивите и ще могат да контролират отрицателните страни.

Благодарим на педагогическите специалисти от СУ „Свети Патриарх Евтимий“ в Пловдив, че заедно с екипа на „Креативност“ подадоха ръка на бъдещето.

Обучението се проведе по проект BG05M2ОP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За повече информация относно обученията се свържете с нас тук.

Бъдете креативни! Погледнете в бъдещето!

Изображения: https://unsplash.com/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »