ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ – ЛЕСНО И ЕФЕКТИВНО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Какво е персонализирано обучение?

Децата учат по различни начини и с различни темпове. Персонализираното обучение е модел на преподаване, основан на тази предпоставка. Всеки ученик получава „учебен план“ въз основа на това как учи, какво знае и какви са неговите умения и интереси. Това е обратното на подхода „един размер за всички“, използван в повечето училища. До сега това беше трудно изпълнимо, но след преминаването на дистанционна форма на обучение и наложилата се бърза квалификация на учителите по цял свят, този метод на работа е не само лесно постижим, но и в пъти по ефективен, когато работата е от разстояние.

Учениците работят със своите учители, за да определят както краткосрочни, така и дългосрочни цели. Този процес помага на учениците да поемат отговорността върху своето обучение. Учителят не бяга от образователните стандарти и следи дали детето демонстрира необходимите знания и умения, но променя начина, по който ученикът се образова.

PLE

Всичко зависи от Личната учебна среда –
Personal Learning Environment (PLE). Подобно пространство около себе си има както учителят, така и ученикът. Създава се по различни начини и се използва пълноценно.

Как работи персонализираното обучение?

Няма две училища, използващи персонализирано обучение, които да изглеждат абсолютно еднакви. Но ето четири широко използвани модела, които училищата следват. Всеки от тези модели поставя високи очаквания за всички ученици и привежда тяхното обучение в набор от строги стандарти.

1. Училища, които използват профили на ученици. Този тип училища поддържат актуална документация, която осигурява задълбочено разбиране на силните страни, нуждите, мотивацията, напредъка и целите на всеки ученик. Тези профили се актуализират много по -често от стандартната отчетна карта. И тези подробни актуализации помагат на учителите да вземат решения, които да повлияят положително на ученето на учениците.

Профилът на учащия също помага на учениците да следят собствения си напредък. Той дава на учителя, ученика и в много училища на родителя начин да разберат дали трябва да променят метода на обучение, или да направят промени в целите - преди ученикът да се справи лошо или да се провали.

При дистанционното обучение учителят може да използва ботове, създадени на базата на изкуствения интелект и лесно и бързо да събира необходимата му информация за всяко дете или за група от ученици.

2. Училища, които използват персонализирани пътища на обучение. Този тип училище помага на всеки ученик да персонализира пътя на обучение, който отговаря или адаптира въз основа на напредъка, мотивацията и целите. Например едно училище може да създаде график на ученика въз основа на седмични актуализации за академичния напредък и интереси.

Графикът на всеки ученик е уникален. Но вероятно ще включва няколко метода на обучение. (Те често се наричат ​​модалности.) Комбинацията може да включва обучение, базирано на проекти с малка група връстници, самостоятелна работа по определени умения или сложни задачи и индивидуално обучение с учител.

Персонализираният път на обучение позволява на ученика да работи върху различни умения в различни темпове. Но това не означава, че училището ще позволи на един ученик да изостане далеч във всяка област. Учителите следят отблизо всеки ученик и при необходимост осигуряват допълнителна подкрепа.

Създаването на временни виртуални класни стаи, които обслужват работата по определен проект или дадена задача във виртуалното пространство е подпомогнато от електронните учебни потоци.

3. Училища, които използват прогресия, основана на компетентност. Този тип училище непрекъснато оценява учениците, за да следи напредъка им към конкретни цели. Тази система дава яснота на учениците какво трябва да усвоят. Тези компетенции включват специфични умения, знания и мислене.

На учениците се дават възможности как и кога да демонстрират своето майсторство. Например, ученик може да работи с учител, за да вплете определени умения в дадена задача.  

Ученикът може да работи върху няколко компетенции едновременно. Когато овладеят една, преминават към следващата. Всеки ученик получава необходимата подкрепа или услуги, които да му помогнат да овладее уменията. Акцентът не е върху полагането на тест и получаването на преминаваща или неуспешна оценка. Вместо това става дума за непрекъснато учене и много възможности да покажете знания.

На ученикът се дават ресурси и допълнителна информация, отварят се възможности да учи по различен начин и да изследва чрез видео, стрийм канали, виртуална реалност.

4. Училища, използващи гъвкава учебна среда. Този тип училище адаптира средата, в която учениците се учат, въз основа на начина, по който се учат най -добре. Това включва неща като физическата настройка на класа, как е структуриран учебният ден и как са разпределени учителите.

Например училищата биха могли да търсят начини да дадат на учителите повече време за обучение в малки групи. Не е лесно да се преработи начина, по който учителите използват пространство, време и ресурси в класната стая. 

Използва се дизайнерска учебна среда, която подпомага учениците да преоткрият образоветлните методи.

Учителите често се нуждаят от допълнително обучение, за да организират персонализираното такова по най-подходящия за своите ученици начин. Технологиите никога няма да заменят учителя, но все повече могат да помогнат в ежедневната му работа и да оставят единствено креативността и любовта в ръцете на учителя на бъдещето.

Учителите често се нуждаят от допълнително обучение, за да организират персонализираното такова по най-подходящия за своите ученици начин. Технологиите никога няма да заменят учителя, но все повече могат да помогнат в ежедневната му работа и да оставят единствено креативността и любовта в ръцете на учителя на бъдещето.

Свържете се с нас ТУК

Бъдете креативни!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »