Стратегия за създаване на собствен облик на училището в електронна среда

Училищна стратегия: Как да постигнем целите и предизвикателствата?

Защо формирането на стабилна училищна стратегия за обучение в електронна среда е от съществено значение за постигането и превишаването на училищните цели и как да се уверите, че вашата училищна стратегия отговаря на целта си?

Училищната стратегия е добре познат документ, който казва на хората какво иска да постигне вашето училище в бъдеще и как планира да стигне до там. В създалата се ситуация вече трябва да се мисли и за собствен облик на училището в електронна среда.

1. Какво представлява училищният стратегически план?

Училищният стратегически план може да включва:

 • Цел: защо съществува вашето училище.
 • Ценности: как се очаква от персонала и учениците да се държат.
 • Контекст: какво е различното или специалното във вашето училище?
 • Цели: върху какво ще се съсредоточите през следващите години, за да подобрите опита на учениците в училище?
 • План: как училището ще направи това.
 • Действия: какво ще предприемете, за да приложите ключовите си стратегии за подобрение?
 • Основни етапи: ключови етапи, които ще бъдат използвани за идентифициране на напредъка в тяхното прилагане.

Силната комбинация от планиране и комуникация ще гарантира, че всички преподаватели и заинтересовани страни - включително родители, учители, администратори, управители, членове на управителния съвет и общността - работят за същите цели.

Според ежегодно проучване 90% от главните учители са уверени, че имат визия за бъдещето на своите училища. Почти половината от учителите в класната стая заявяват, че или няма ясна стратегия, или ако има, те не са наясно с нея.

НОВОТО

Училището вече трябва да има стратегия и за собствен облик в електронна среда. От една страна, това ще повиши доверието на родителите в екипа на училището, от друга страна, ще помогне на учителите да работят по определени стандарти и да развиват уменията си, подпомогнати от специална стратегия за това.

2. Какви са основните цели на училищата?

Според проучванията сред най-важните цели за училищата са:

 • Постижение и резултати
 • Намаляване на разликата в постиженията
 • Подобряване на посещаемостта
 • Нови педагогически техники / стратегии за обучение

И в електронна среда тези приоритети са на преден план. Въпросът е да се наблегне на по-креативен начин на учене, да се подобрят образователните ползи чрез технологиите, да се почерпи от преживяното през изминалата година и да се започне новата учебна година с готов план.

3. Повишаване на профила на вашето училище

Страхотният училищен профил впечатлява бъдещите родители, допринася за привличането на най-добрите учители и помага да се даде тласък на местната общност. Така че отделянето на време да информирате какво прави вашето училище специално е, разбира се, важно. Това в днешно време, без участието на технологиите, е немислимо.

Един от най-добрите начини да подобрите профила на вашето училище във времето на дистанционното обучение е да се обърне внимание на технологиите. Те трябва да са сред средствата, с които да подобрите познанията на поколенията Z и Алфа.

Освен това, родителите от поколението Millennial имат различни очаквания относно комуникацията. Въпреки че възможността за срещи лице в лице винаги ще е необходима, използването на поведенчески приложения, онлайн формуляри, приложения за актуализиране, предлагане на видеоконференции за родителски срещи и всяка друга технология, която улеснява работата на родителя, ще е задължителна част от работата в училище.

4. Как училищата се справят с постиженията?

Ангажирането на учениците чрез учене е най-доброто средство за подобряване на оценките и резултатите на учениците. Въвеждането на edtech означава преминаване от линейни стилове на преподаване към по-фокусирани и конкретни за учениците. Онлайн средата не позволява време за отвлечени понятия и дълги обяснения. Задържането на вниманието на учениците е част от стратегията за електронен облик на училището. За тази цел има специално организирани обучения, които да ви покажат начините – едновременно щадящи за преподавателя и атрактивни за ученика.

Център за професионално обучение към КРЕАТИВНОСТ ЕООД ви предлага да получите стратегия за собствен облик на училището или детската градина в  електронна среда. Образователните ни консултанти са високо квалифицирани и с опит в образованието и новите образователни технологии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate »